New floral print kimono paired with Piko top! Kimono $43 & Piko $25!